Les treballadores i treballadors de la Generalitat ens mereixem molt més del nostre govern

Ahir, 26 de juliol, es va dur a terme una frustrant reunió de negociació amb Funció Pública. Era un grup de treball constituït arran de l’acord de CCOO i UGT el desembre del 2018, amb el qual vam recuperar les pagues extres i el complement de productivitat. Aquest grup de treball ha aconseguit avenços, com el darrer d’abril del 2022. Ens quedaven qüestions importants, com ara reduir la jornada fins a les 35 hores setmanals o recuperar els dies d’assumptes personals o les vacances addicionals. Unes qüestions que hem posat fàcils amb l’Acord marc per una Administració del segle XXI, signat a l’octubre del 2022 per CCOO i la UGT. Però sembla que el Govern de la Generalitat de Catalunya no el vol complir.

Primer de tot, pel que fa als dies per assumptes personals o les vacances addicionals han estat limitades al màxim que preveu l’Estatut bàsic de l’empleat públic des de fa onze anys, quan el Govern de Rajoy va publicar l’RDL 20/2012, de 13 de juliol. Ara, gràcies al nostre acord, la disposició final onzena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat elimina aquesta limitació. Una disposició que el nostre Govern no acaba d’entendre i considera que no podem negociar més enllà de l’EBEP. Tot i que ens emplacen al setembre per tenir un informe jurídic, ja fa molts mesos que CCOO els estem insistint en aquesta qüestió i és inacceptable que encara ens trobem en aquesta situació.

Respecte de la reducció de la jornada a 35 hores, la motivació per no aconseguir-la no és jurídica, sinó econòmica. Resulta que els 531 milions d’euros que suposaria aquesta mesura són impossibles d’assolir per part del nostre govern, i menys en la situació actual de control de la despesa o amb la reducció d’ingressos per tributacions en la compra i venda d’habitatges. La nostra resposta és clara. Els governs han d’establir les seves prioritats i no sembla que els seus treballadors i treballadores en siguin una. En canvi, sí que ho és fomentar infraestructures com el quart cinturó, projectes com el Hard Rock o continuar beneficiant les grans fortunes en els impostos autonòmics. Per aquest motiu, emplacem el Govern de la Generalitat a definir unes noves prioritats de cara a l’elaboració dels pressupostos del 2024, en les quals les empleades i empleats de la Generalitat ens vegem valorats en funció de la importància dels drets de ciutadania que estem garantint.

Al setembre continuarem les negociacions, però volem un govern que vingui amb solucions. Ens mereixem molt més.