Nou acord de millores laborals per als treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya

Pas a pas i més lent del que voldríem, però anem avançant.

A la Mesa General de Negociació de la Generalitat d’aquest dimecres, 20 d’abril, hem signat un acord amb diverses millores laborals per a les treballadores de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, hem creat un grup de treball per a la negociació de la implementació de la Llei de reducció de la temporalitat, que començarà a treballar ja aquest dilluns. La feina d’un sindicalisme rigorós i responsable va donant fruits per anar recuperant drets arrabassats i per acabar amb l’abús de temporalitat a les administracions públiques.

Acord de millores laborals

Hem arribat a un acord, tant les CCOO com la UGT, d’una sèrie de millores que venim treballant des de fa mesos al grup de treball constituït per l’Acord de desembre del 2018, en el marc de la desconvocatòria de vaga que ens va permetre recuperar les pagues extres robades. Així, avui hem arribat a millores en flexibilitat horària, el gaudiment parcial dels permisos relacionats amb naixements, afegir permisos per a la reproducció assistida, absència del lloc de treball en determinades proves invasives i compactació de la reducció de jornada per conciliació. També hem acordat criteris interpretatius sobre l’horari per a consultes mèdiques, l’inici del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica, l’equiparació de graus d’afinitat i consanguinitat també per a les famílies enllaçades, la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació, els permisos en el cas de famílies monoparentals i la disposició d’espais de cotreball a l’Administració.

Podeu veure l’acord signat en relació amb mesures socials, laborals i de flexibilització i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Les CCOO ens considerem satisfetes d’aquest pas en la millora dels nostres drets laborals, tot i que insistim en la necessitat de continuar treballant per recuperar drets arrebassats i construir-ne de nous. El Govern assumeix que continuarem treballant en totes aquestes qüestions.

Nova instrucció amb motiu de la crisi sanitària.

El Govern ens ha comunicat la proposta d’instrucció per adaptar-nos a la nova situació sanitària. Les CCOO, com sempre hem fet, no analitzem qüestions tècniques que corresponen als especialistes en salut pública. Així, ens hem centrat en exigir que la Generalitat doti de mascaretes FPP2 per a tot el personal vulnerable. El Secretari de Funció Pública ha considerat que no existeix aquesta mancança en aquests moments, amb el que tothom que estigui afectat ho pot exigir al seu lloc de treball.

Com que la nova instrucció elimina el teletreball realitzat durant aquests anys i torna, de facto, al Decret acordat al mes de febrer del 2019, les CCOO exigim tornar a negociar-lo per incorporar tota l’experiència adquirida en aquest dos anys de pandèmia.

Aplicació de la llei per acabar amb la temporalitat.

Per concretar la reunió realitzada amb la Consellera de Presidència el 7 d’abril passat, avui s’ha constituït formalment un grup de treball per negociar l’aplicació d’aquesta important llei. El grup es començarà a reunir ja el proper dilluns i CCOO estem elaborant la nostra plataforma reivindicativa, en la que també inclourem la mobilitat del personal fixe, i de la que us anirem informant puntualment. Aquest grup començarà treballant l’Oferta Pública d’Ocupació, que ha d’estar publicada abans de l’u de juny, mentre es van treballant les bases de les convocatòries, per a les que tenim el 31 de desembre de 2022 com a data límit de publicació. Les CCOO hem compartit el volum global d’unes 59.000 places a convocar per arribar al 8% de temporalitat. Ara ens falta tenir les dades desglossades pels diferents col·lectius i departaments.

Finalment, en l’apartat de torn obert, les CCOO hem situat la necessitat de negociar el Decret de jornada i horaris per evitar que determinats col·lectius quedin sistemàticament exclosos d’alguns acords d’aquesta Mesa General, com ens passa sovint amb l’ICS.