CCOO valora l’adjudicació del projecte Hard Rock Entertainment World a Tarragona

Dubtes des de les vessants econòmica, social i ambiental

Davant les darreres notícies en relació amb el projecte de Hard Rock Entertainment World a Tarragona i en relació amb l’adjudicació definitiva dels terrenys destinats a la creació de dos hotels, un casino i gairebé un centenar de botigues, des de CCOO de Catalunya recordem que el nostre sindicat no només no s’hi ha mostrat a favor sinó que hem assenyalat en diverses ocasions els dubtes que aquest projecte presenta des de les vessants econòmica, social i ambiental i, en tot cas, sí que volem manifestar diversos matisos sobre les notícies donades.

Des de CCOO sempre hem mostrat dubtes pel que fa al nombre de llocs de treball que des de la projectista es donen a la premsa i que, de moment, ens sembla poc rigorós. En tot cas, cal que els llocs de treball que s’hi puguin crear siguin de qualitat i estables, i que hi siguin aplicables els convenis col·lectius vigents.

Quant al model productiu, des de CCOO de Catalunya apostem per una economia basada en els tangibles i en una economia productiva que sigui robusta, defensem un model turístic sostenible econòmicament, socialment i ambientalment, que sigui respectuós amb el territori i que generi valor afegit. En aquest sentit, un negoci que està basat en el luxe i el joc, com a mínim, presenta dubtes en la construcció d’un model econòmic competitiu que generi ocupació estable i de qualitat.

També creiem que és necessari retornar els impostos al joc al seu estadi inicial: rebaixar els impostos a una activitat com el joc és injust, ja que es deixaran d’ingressar uns diners molt necessaris, a part que la concessió de crèdit a les persones jugadores incrementa malalties com la ludopatia. Així ho hem manifestat de manera reiterada des de CCOO i fins i tot des del mateix Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Des del punt de vista ambiental, també volem mostrar la nostra preocupació per un projecte que, novament, portarà associat un gran impacte ambiental, amb enllumenat i amb edificis colossals, grans zones d’aparcament per a vehicles motoritzats, sense un pla de mobilitat associat. Des del sindicat hem anunciat repetidament que aquests projectes han d’integrar-se i arrelar-se al territori a través de la planificació urbanística i instem les administracions públiques competents a vetllar perquè els nous projectes no degradin les condicions de vida en aquesta franja costanera, impulsant un model turístic més sostenible i respectuós amb l’entorn natural, un dels valors més importants que podem oferir a Tarragona com a element de competitivitat ben entesa.

Per tant, i en espera que al mes de setembre es pugui consolidar el projecte amb l’emissió de l’informe de valoració de l’oferta, des de CCOO de Catalunya ens continuem manifestant expectants pel projecte final i situem tota aquesta sèrie de qüestions que ens preocupen.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 de maig de 2018