Publicacions

Publicacions

  • Categoria


SAL Jove sobre permisos i vacances

SAL Jove sobre permisos i vacances

8 de gener de 2021

Com a treballadors i treballadores tenim dret a cert temps de descans entre jornades laborals, dies de festa, permisos i d’altres, que estan recollits en l’Estatut dels treballadors.

Descarregar
SAL Jove sobre treball sostenible

SAL Jove | Treball sostenible

7 de gener de 2021

És innegable la creixent importància de la necessitat d’acció en la lluita contra el canvi climàtic, a causa dels efectes i les conseqüències que tindrà sobre les nostres vides i en les de les pròximes generacions.

Descarregar

SAL Jove | Com cobrar l’atur

28 d'octubre de 2019

Quan algú es queda sense feina es pot sol·licitar, sempre que es compleixin uns requisits, una prestació per desocupació contributiva gestionada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Descarregar

SAL Jove | El fals autònom

27 d'octubre de 2019

En els darrers anys, principalment a causa de la crisi econòmica, s’ha pogut observar l’aparició, en uns casos, i l’increment, en d’altres, de la forma més precària de les relacions laborals, els falsos autònoms.

Descarregar

SAL Jove | Què has de saber sobre els contractes?

22 de març de 2018

Un contracte és un acord entre un empresari/ari a i un treballador/ora mitjançant el qual el treballador o la treballadora queda obligat a prestar determinats serveis per compte de l’empresari/ari sota la seva direcció a canvi d’una retribució econòmica.

Descarregar

SAL Jove | Acomiadaments

La relació laboral entre treballador/ora i empresa, pot acabar per tres circumstàncies:
– El treballador/ora decideix marxar de l’empresa (baixa voluntària)
– Acaba el contracte, en els casos de contracte temporal
– L’empresa acomiada el treballador/ora
Descarregar

SAL Jove | Llegir una nòmina

2 de febrer de 2017

El salari és el pagament que un treballador o treballadora rep per realitzar una feina. Aquest pot ser amb quantia monetària (el més normal) i una part en espècies (béns o contraprestacions no monetàries).

Descarregar

SAL Jove | Què és la Garantia Juvenil?

1 de gener de 2017

La Garantia Juvenil és una iniciativa d’ocupació a nivell europeu, impulsada a Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). És un dels mecanismes que té la Unió
Europea per a reduir l’atur juvenil. 

Descarregar

SAL Jove | Què és la Formació Professional Dual?

20 de febrer de 2016

– Si et decideixes a fer FP Dual, que no t’enganyin!
– Com inscriure’t a la Formació Professional Dual?
– Amb contracte o amb beca?
– Què significa que existeixi una relació laboral?

Descarregar

SAL Jove | Què és això de la salut laboral?

19 de febrer de 2016

– La dimensió social i col·lectiva de la salut
– Accidents de treball i malalties professionals
– Concepte de prevenció. Els factors de risc i l’avaluació de riscos
– La Llei de prevenció de riscos laborals
– Participa!

Descarregar

SAL Jove | Ja sóc delegat. I ara què?

4 de febrer de 2016

– Ja sóc delegat/da i ara què? 
– No estàs sol, som un equip 
– Què he de fer?
– Quins drets tinc? 

Descarregar

SAL Jove | Joves i riscos psicosocials

3 de febrer de 2016

– Els riscos psicosocials afecten molt els i les joves?
– Parlem de precarietat i condicions de treball
– Quins riscos psicosocials patim el jovent?
– A qui puc adreçar-me si tinc dubtes?
– Vols saber si estàs exposat a aquestes situacions de risc?

Descarregar

SAL Jove | Eleccions sindicals

2 de febrer de 2016

– Vull defensar els meus drets i els dels meus companys. Com ho haig de fer?
– Ho tinc decidit, vull ser delegat. I ara què?
– Qui pot votar?
– Qui es pot presentar?
– Qui i com es decideix com i on es vota?
– Com em puc fer candidat?
– Si sóc delegat quins drets i quins deures tinc?
– Ja sóc candidat, vota’m!

Descarregar

SAL Jove | Què és CCOO?

1 de febrer de 2016

– Què és CCOO?
– Si sóc afiliat o afiliada a què tinc dret?
– Què és Acció Jove?
– Quins són els nostres objectius?
– A Acció Jove podràs…
– Participa!

Descarregar