Pla de prevenció, avaluacions de riscos i els serveis de prevenció

L’objectiu d’aquest fullet és informar al conjunt de les persones treballadores i als delegats i delegades de prevenció en relació a les qüestions més estructurals de la prevenció de riscos laborals, concretament, sobre el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i els serveis de prevenció, transmetent les situacions més habituals que trobem en les empreses i les pautes d’actuació per a la millora de les activitats preventives i les condicions de treball.

Hi ha empreses que busquen externalitzar el risc, els costos i la responsabilitat de la seva pròpia organització i activitat empresarial al conjunt de la societat. En l’àmbit de la salut, per exemple, sobre la base d’un control intern, recolzat en l’actual model de mútues, socialitzen la seva
responsabilitat i impactes negatius sobre la salut en el sistema públic, intentant ocultar la relació entre les condicions de treball i les malalties professionals i accidents laborals.

Trobem doncs, organitzacions del treball que produeixen danys a la salut associades a condicions de treball precàries, en totes les dimensions de la relació laboral, a la desigualtat, a l’absència de drets personals i col·lectius de participació i autogestió.

Això implica que el sindicat ha de partir de la lògica de la intervenció sobre l’organització del treball i la defensa de la salut de les persones simultàniament.

És necessari que el sindicat es pregunti en cadascuna de les nostres accions en les relacions de treball:

  • Quin vincle concret s’estableix entre l’organització del treball i la salut?
  • Com es relacionen?
  • Quins són els seus efectes i impactes?
  • Com conquerir els millors resultats en termes de dret a la salut de les persones?


La resposta a aquestes preguntes necessàriament comença per fer una intervenció en els elements estructurals de la salut laboral: Pla de Prevenció, Avaluació de Riscos i l’organització de la prevenció a l’empresa (Serveis de Prevenció), tenint en compte que la nostra intervenció exigeix una concepció dinàmica de les nostres polítiques sindicals, les més generals i les més específiques en salut. Per definició, la naturalesa de l’organització del treball, la innovació tecnològica i el projecte empresarial en desenvolupament permanent, són canviants i dinàmics. No ens serveixen les fotos fixes, ni en l’eliminació o l’avaluació de riscos, ni a la planificació de l’activitat preventiva. És necessari respondre al canvi i fer-ho amb criteri d’anticipació, i amb els elements estructurals esmentats.

Feu clic per veure: