Normativa interna de conducta i responsabilitat sindical

El sindicat té una responsabilitat contreta amb l’afiliació, la seva representació sindical i la societat en general i que es concreta, entre moltes altres qüestions, en l’obligació de gestionar adequadament els recursos econòmics i complir de forma rigorosa les normes internes i externes, a partir de l’eficiència, la solidaritat i la cooperació entre les seves estructures, al qual cal afegir la màxima transparència en totes les seves actuacions i en l’administració dels seus recursos econòmics.

A continuació podeu veure agrupat un recull de la normativa interna de conducta i responsabilitat sindical de CCOO de Catalunya:

Normativa interna de conducta i responsabilitat sindical

1 – Estatuts de CCOO de Catalunya (aprovats en l’11è Congrés de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya).
2- Comportament ètic i mesures de verificació a CCOO de Catalunya (20 de febrer de 2020)
3 – Codi d’utilització dels drets sindicals (aprovat en el Consejo Confederal de CCOO el 17 i 18 d’abril de 2012).
4 – Codi de Conducta (aprovat al Consejo Confederal de CCOO, el 4 de març de 2015).
5 – Reglament per a la prevenció, tractament i eliminació de l’assetjament sexual, moral o per raó de gènere (16 de març de 2016).
6 – Reglament de funcionament de la Comissió de Garanties de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
7 – Protocol per a la gestió de les subvencions i ingressos per la participació institucional (aprovat per la Comissió Executiva CS CONC el 7 de Novembre de 2016).
8 – Protocol respecte a la declaració de béns patrimonials i rendes (acord del Consell Nacional de la CONC del 30 de setembre del 2020).