Exposició laboral a la calor: estrès tèrmic i incomoditat tèrmica

Píndola informativa sobre salut laboral. Juny del 2022

Treballar amb calor pot posar en perill la salut i la seguretat de les persones treballadores.

Confort tèrmic: satisfacció experimentada en relació amb les condicions tèrmiques de l’ambient. Depèn de percepcions individuals i pot produir una incomoditat en les persones treballadores, repercutint en la seguretat i la salut

Estrès tèrmic: exposició a condicions ambientals extremes que comporten l’acumulació excessiva de calor o de fred al cos. Desencadena un conjunt d’alteracions a l’organisme que poden produir danys molt greus a la salut i, fins i tot, causar la mort.

Pindola Estres Termic 1
Pindola Estres Termic 2
Pindola Estres Termic 3
Pindola Estres Termic 4 V2

El risc comença amb temperatures superiors a 27 °C

Paràmetres legals per a les condicions ambientals (RD 486/1997)

Temperatura a locals tancats

Treballs sedentaris (oficines o similars): 17 °C- 27 °C
Treballs lleugers: 14 ºC-25 ºC

Tant la incomoditat tèrmica com l’estrès tèrmic es poden produir en interiors i exteriors.

Cal posar atenció a les situacions que per temperatura ambiental semblen una incomoditat ja que la combinació amb altres paràmetres (ambientals, feina) les converteixen en estrès tèrmic.

Mesures preventives

  • Equips de climatització i de renovació de l’aire funcionant òptimament, aïllament  tèrmic, cortines d’aire, etc.           
  • Organització: planificar treballs reduint l’exposició al risc (horaris, ritme de treball adequat, pauses i descansos, tasques de més intensitat física en les hores de menys calor, evitar treball solitari, etc.).           
  • Protecció individual: roba transpirable, gorres, ulleres de sol, zones a l’ombra o refrigerades per descansar, protecció solar,  aigua potable, etc.           
  • Protecció per les persones especialment sensibles a l’exposició a temperatures elevades (problemes cardiovasculars, respiratoris, diabetis, embarassades, etc.).           
  • Protocol de mesures d’emergència i primers auxilis. 
  • Formació i informació per a les persones treballadores sobre els riscos i prevenció.

Si tens dubtes, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Pindola Estres Termic V3
Infografia Exposicion Laboral Al Calor

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa sobre l’“Exposició laboral a la calor: estrès tèrmic i incomoditat tèrmica” (en català) o la píndola informativa “Exposición laboral al calor: estrés térmico e incomodidad térmica” (en castellà)

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc