Treballar sense prevenció: danys a la salut

Píndola informativa sobre salut laboral. Març del 2022

Quan l’empresa no implanta mesures de prevenció adequades davant dels riscos laborals, la prevenció no és realment eficaç i es posa en perill la salut de les persones treballadores.

Treballar Sense Prevencio Danys A La Salut 1
Treballar Sense Prevencio Danys A La Salut 2
Treballar Sense Prevencio Danys A La Salut 3
Treballar Sense Prevencio Danys A La Salut 4

Algunes qüestions que cal saber sobre els danys d’origen laboral a la salut:

Poden aparèixer de manera immediata (fractures, amputacions, intoxicacions, etc.) o al llarg del temps (problemes musculars, pèrdua de visió, càncer, ansietat, síndrome del cremat —burnout—, etc.)

Es classifiquen en:

  1. Malaltia professional (MP): aquella que es produeix a conseqüència del treball per compte aliè i que està inclosa en el quadre de malalties professionals (Reial decret 1299/2006).
  2. Accident de treball (AT): tota lesió produïda amb ocasió o per conseqüència del treball realitzat per compte d’altri.[1] També les malalties que no es poden considerar com a MP, però són produïdes per causa exclusiva del treball.

Tant l’assistència sanitària com la baixa mèdica, si la necessites, te l’hauran de donar els serveis mèdics de la mútua que tingui contractada la teva empresa.

Permeten rebre més prestacions econòmiques i accedir de manera gratuïta al tractament i a la medicació que siguin necessaris.

Prestació econòmica en cas de baixa mèdica per AT o MP:

  • Dia de l’accident o malaltia: el 100 % del salari.
  • Des del 2n dia: el 75 % de la base reguladora.[2]
    En alguns casos també és possible obtenir un increment del 30 % al 50 % d’aquestes prestacions a càrrec de l’empresa (recàrrec de prestacions).

Com actuar en cas d’AT o MP

  • Si la necessitat mèdica fos urgent i el centre de la mútua estigués lluny, cal recórrer al servei públic d’emergències sanitàries (112). Si et resulta possible, indica que es tracta d’un accident de treball.
  • Si estàs en disposició d’anar a la mútua, sol·licita a l’empresa el comunicat d’assistència.
  • Tant si has aconseguit el comunicat com si no, és important que vagis a la mútua, on valoraran el teu estat de salut, determinaran si es tracta d’un AT o d’una MP i et derivaran, si cal, al teu metge o metgessa de capçalera.
  • Si no estàs d’acord amb el tracte rebut, demana el full de reclamacions intern a la mateixa mútua. També el pots reclamar de manera telemàtica.

[1] S’inclouen els accidents que tenen lloc a l’anada o a la tornada de la feina.

[2] Aquestes quantitats poden millorar en funció del conveni col·lectiu d’aplicació o per acord amb l’empresa. En aquest cas, són millores pagades per l’empresa i, per tant, desapareixen si finalitza la relació contractual mentre estiguis de baixa.

Per saber-ne més, del procediment que cal seguir, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Treballar Sense Prevencio Danys A La Salut
Pildora Trabajar Sin Prevencion Danos A La Salud

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa Treballar sense prevenció: danys a la salut o la píndola informativa en castellà Trabajar sin prevención: daños a la salud.

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc