Díptic ‘Protecció a la maternitat i a la lactància. Prestació i PRL’

Díptic informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2018-0082

Les treballadores gestants o lactants experimenten canvis biològics durant aquests períodes que les fan especialment vulnerables a alguns riscos presents als llocs de treball (substàncies perilloses, postures, soroll, estrès, etc.) que poden danyar la salut de la mare, la del fetus i la del nounat.

La protecció a la salut i la no discriminació per embaràs o maternitat són drets fonamentals recollits a la Constitució i a la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Feu clic per veure:

– El díptic ‘Protecció a la maternitat i a la lactància. Prestació i PRL’ (en català)
– El díptic ‘Protección a la maternidad y a la lactancia. Prestación y PRL’ (en castellà)Finançat per:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.