Els exoesquelets en l’àmbit laboral

Què són?

Són tecnologies robòtiques formades per un sistema mecànic o tèxtil que porta la persona treballadora.

Actuen sobre el cos modificant les forces internes i tenen com a objectiu proporcionar assistència física en l’execució d’una tasca, de manera que es compensen els esforços i/o s’augmenten les capacitats motores.

Infografia Exoesquelets Ambit Laboral 1a Targeta

Classificació

Actius

Utilitzen alimentació elèctrica mitjançant una bateria o cables elèctrics. Són cars i poc evolucionats. Un funcionament incorrecte dels comandaments o un error humà poden provocar accidents i lesions. Actualment s’utilitzen poc en l’àmbit laboral.

Infografia Exoesquelets Ambit Laboral 2a Targeta

Passius

No disposen de font d’alimentació externa, sinó que aprofiten i potencien l’energia generada per la persona usuària en el moviment i la força que exerceix. Tenen més presència a les empreses.

Actuen en diferents zones del cos: l’esquena i la zona lumbar, les espatlles, les extremitats superiors o inferiors i el cos sencer i ajuden a realitzar tasques que suposen cert desgast físic per a les persones.

Poden reduir l’esgotament i l’esforç físic que ha de fer la persona treballadora, ajuda a reduir les lesions musculoesquelètiques.

Poden generar o augmentar altres riscos laborals (malestar tèrmic, compressió de músculs, postures forçades, dificultats en l’evacuació en cas d’emergència, etc.).

Infografia Exoesquelets Ambit Laboral 3a Targeta
 1. Abans de recórrer a un exoesquelet s’han d’aplicar els principis preventius i preguntar-se si el risc ergonòmic es pot eliminar o bé si es pot reduir amb altres mesures que puguin actuar sobre l’origen del risc.
 2. La introducció de noves tecnologies, com un exoesquelet passiu, suposa que l’empresa ha de:
  • Consultar als delegats i delegades de prevenció tot allò relacionat amb les conseqüències que pot comportar per a la salut.
  • Revisar l’avaluació de riscos.
  • Garantir una protecció especial a les dones embarassades i a les persones que puguin ser especialment sensibles als nous riscos generats per l’exoesquelet.
 1. L’exoesquelet ha de poder adaptar-se a les dimensions i característiques de cada persona treballadora.
 2. Existeix un ampli debat sobre si s’han de considerar equips de protecció individual (EPI).
 3. Des del punt de vista preventiu, la seva aplicació només es pot avaluar analitzant cada cas, tenint en compte si s’han aplicat els principis preventius i considerant també altres riscos laborals que poden generar.

Per a més informació, consulta el nostre informe tècnic: Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball

Infografia Exoesquelets Ambit Laboral 4a Targeta
Infografia Exoesquelets Ambit Laboral
Infografia Exoesqueletos Ambito Laboral

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Feu clic per descarregar en PDF la infografia “Els exoesquelets en l’àmbit laboral” en català o “Los exoesqueletos en el ámbito laboral” en castellà.

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc