Influència de la robòtica en les condicions ergonòmiques dels llocs de treball

Els canvis introduïts en els darrers anys pel que fa a la digitalització i la robotització del nostre model productiu (indústria 4.0) estan donant lloc a la generació dels anomenats riscos emergents.

Amb l’objectiu d’avançar en el coneixement sindical respecte al seu marc normatiu i com abordar-los preventivament, des de CCOO de Catalunya i amb la col·laboració amb ISTAS, hem elaborat un document sobre ergonomia i robòtica, incorporant criteris preventius i sindicals en salut laboral, per tal d’aportar eines per als nostres delegats i delegades de prevenció perquè puguin intervenir i realitzar propostes que ajudin a prevenir l’exposició i la magnitud d’aquests riscos i la seva relació amb els danys de caràcter musculoesquelètic.

Aquest document parteix de la revisió i l’anàlisi de la literatura científica i preventiva existent, tant a escala europea i internacional com estatal i autonòmica.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i, en concret, permetrà impulsar els objectius de reduir l’exposició de les persones treballadores als riscos ergonòmics (OP 3.2) i potenciar l’anàlisi del coneixement existent respecte dels riscos emergents (OP 7.1).

Feu clic per veure:

En català

En castellà

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc