Acords de la Mesa General de Negociació de la Funció Pública després del relleu al capdavant de la Secretaria

Avui s’ha reunit la Mesa General de Negociació per primera vegada després del canvi de Govern a la Generalitat. S’hi han ratificat els acords del grup de treball d’estabilització, s’ha signat un nou acord per a la promoció interna, el concurs de trasllats i els aprovats sense plaça i s’han marcat les línies rectores de les properes reunions de la mesa. Així, amb Alícia Corral, la nova secretària de Funció Pública, hem tancat molts dels treballs realitzats des del mes d’abril i hem posat els fonaments del treball que haurem de realitzar a partir d’ara.

Acords del grup de treball d’estabilització

Hem ratificat tots els acords unànimes del grup de treball del 8 de juny, 7 de juliol, els dos del 5 d’octubre i el darrer del 19 d’octubre. Alguns d’aquests acords han estat molt concrets d’alguns àmbits específics i altres generals. En tots els casos, els objectius de CCOO, compartits amb la resta de la Mesa, han estat els d’ordenar un procés tan complex com l’estabilització de milers de persones en abús de temporalitat. Considerem que els resultats són prou positius per posar fi a la temporalitat amb garanties jurídiques i als rumors que han espantat molta gent al llarg d’aquests anys.

Acord per la promoció interna, concurs de trasllats i aprovats sense plaça

La nova aritmètica parlamentària ha fet que el Decret llei 12/2020, aprovat pel Govern el 27 de setembre, decaigui. Per aconseguir que les importants mesures que s’hi contenien no facin el mateix, hem signat un acord que haurà de dur a la legislació el Govern i al qual esperem que els grups parlamentaris donin suport.

Són mesures que transmeten millores en la mobilitat del personal funcionari de carrera i laboral indefinit:

●     Promoció interna: es convocarà una considerable oferta, del 45 % del total de places incloses en l’oferta pública d’estabilització, en els mateixos termes que els d’aquests processos selectius del concurs oposició. En alguns casos, la promoció serà en el mateix lloc de treball, que serà reclassificat a un nivell superior.

●     Concursos generals de trasllats: es durà a terme un concurs amb posterioritat a la finalització del procés d’estabilització, en el qual el personal que ja era funcionari de carrera escollirà en una primera fase, prèvia al nou personal funcionari.

A part d’aquestes mesures, es crea a partir d’ara la figura dels aprovats sense plaça, que passaran a ser personal funcionari de carrera directament si hi ha noves ofertes públiques en els dos anys posteriors, sense necessitat de tornar a repetir els exàmens. Es tracta d’una mesura que no s’aplica als processos d’estabilització, però sí als processos que estiguessin en curs prèviament.

Totes aquestes mesures complementen els processos d’estabilització per assolir l’objectiu d’un màxim del 8 % de temporalitat a la Generalitat de Catalunya.

Treballs immediats

En les properes convocatòries del grup de treball d’estabilització, haurem de negociar la solució per a les persones en abús de temporalitat que no superin els processos d’estabilització.

Pel que fa a la Mesa General, haurem de fer una convocatòria en les pròximes setmanes per concretar l’aplicació de l’Acord signat amb el Govern central per CCOO i la UGT. Són molts els punts que s’han de treballar: jornada de 35 hores, classificació professional, jubilació parcial, digitalització, igualtat de gènere, etc. Qüestions que requeriran reserva econòmica en els pressupostos de la Generalitat del 2023, així com la negociació de les retribucions dels empleats i empleades públiques de la Generalitat.

A més, la futura llei d’ocupació pública haurà d’estar precedida pel màxim debat i acord possible, per poder aconseguir després l’aval del Parlament de Catalunya. Una llei que juntament amb d’altres, com la de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, hauran de definir les administracions catalanes de les dècades vinents. Si ja seria fonamental l’acord sindical per la importància mateixa d’aquestes lleis, més ho és en l’actual situació parlamentària del Govern, si el que pretén és continuar governant.

Com dèiem al principi, uns treballs que requereixen que el canvi de cicle a la Secretaria de Funció Pública no afectin el clima de treball i acord que hem construït al llarg d’aquests mesos. Un clima de treball al qual també va contribuir l’anterior secretari, Joan Jaume, al qual volem agrair el treball realitzat i al qual volem desitjar sort en la seva nova funció. El fet que Alícia Corral fos l’anterior directora general i ara hagi estat l’escollida per encapçalar la Secretaria ens fa ser optimistes.

Esperem poder continuar confrontant idees amb el Govern per arribar a acords que millorin els drets de ciutadania que prestem amb els serveis públics, i els drets laborals de les treballadores i treballadors que ho fem possible.