Aprovat un important decret llei a Catalunya per al personal funcionari de carrera

S’acaba de confirmar l’aprovació, per part del Govern de la Generalitat, d’un decret llei “de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d’agilització de la cobertura de llocs de treball per funcionaris de carrera”.

Les organitzacions sindicals no hem negociat aquest decret llei, però, en una primera i ràpida lectura, veiem que preveu algunes de les peticions de CCOO en el grup de treball d’estabilització, per tal de beneficiar també el personal funcionari de carrera. Així, tindrà dret a un procés de promoció interna amb les mateixes condicions que el concurs oposició d’estabilització, amb una quantitat molt important de places: el 45 % de les ofertes en el procés d’estabilització.

Una altra mesura que hem traslladat CCOO es refereix a l’adjudicació definitiva de places, un cop finalitzat el procés extraordinari d’estabilització. Es realitzarà en dues fases, una primera per al personal funcionari de carrera previ a aquest procés i una segona per al nou personal funcionari.

També es preveu que en futures convocatòries d’ocupació pública es puguin incloure un nombre addicional de places per cobrir vacants en els dos anys posteriors sense haver de superar un nou procés selectiu.

A més d’aquestes mesures, reclamades pel nostre sindicat, el decret llei entra en altres matèries organitzatives, com la situació dels serveis especials i la provisió de personal definitiu als diferents consorcis, entre d’altres.