Guia de la delegada i el delegat de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya

En aquesta guia hi trobaràs, breument, tota la informació pràctica relacionada amb el desenvolupament de l’11è Congrés i les importants novetats respecte d’anteriors convocatòries, com són: la nova credencial, que incorpora, entre altres informacions, la fotografia del delegat o la delegada sindical i el codi de barres que permetrà fer el procés d’acreditació de forma ràpida i sense esperes; l’ús de l’app CCOO.CAT permetrà navegar pels diferents continguts i incorpora el nou sistema de validació de les dietes i desplaçaments. A més a més, a l’app CCOO.CAT també hi haurà informació sobre els horaris, els allotjaments, la mobilitat, els àpats, la cultura, els contactes, etc.

Informe-balanç a l’11è Congrés de CCOO de Catalunya

Han estat anys complicats i complexos, de regressió de drets i de lluita defensiva, de reformes antisocials i de polítiques autoritàries, als quals el sindicat hem fet front, resistint, denunciant i reivindicant, organitzant els treballadors i treballadores, promovent la participació i el debat, renovant estructures, formes i continguts. I tot això, constatant les dificultats que genera la precarietat creixent i els alts nivells d’atur que aïllen les persones treballadores.

Presentació del pla d’acció de l’11è Congrés de CCOO de Catalunya

El pla d’acció és el conjunt de propostes polítiques i de treball per als propers quatre anys del conjunt de les organitzacions confederades a CCOO de Catalunya. Fa un recorregut pels elements centrals de la vida política, econòmica i social de Catalunya i, sobretot, de les relacions de treball, els drets de les treballadores i treballadors i el seu dret d’organització al sindicat garantint un espai per desenvolupar els valors col·lectius que representa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.