Si hem de tornar a valorar una cosa, la revalorem o la ‘revaloritzem’?

Si hem de tornar a valorar una cosa, la revalorem o la revaloritzem? La revalorem

El verb derivat de valor i que significa ‘tornar a valorar, a reconèixer el valor’ és revalorar i no pas revaloritzar.

Han revalorat tantes vegades la nostra oferta que ja no ens interessa negociar-hi.