‘Què tal’ és una expressió correcta en català?

‘Què tal’ és una expressió correcta en català? No

Hi ha diverses formes per saludar o iniciar una conversa: com va/anem?; com va tot / això / la vida?; com estàs?; què fem/fas?; com prova la vida de…?, etc. Malgrat que en registres informals és habitual sentir l’expressió ‘Què tal?’, aquesta no és adequada.

Com prova la vida de jubilat?