Hi va assistir un gran nombre de delegats o un gran número de delegats?

Hi va assistir un gran nombre de delegats o un gran número de delegats? Un gran nombre

Quan ens referim a ‘una quantitat indeterminada’ la paraula que cal fer servir és nombre i no pas número, que és, entre altres, ‘una quantitat matemàtica’ (el número 9 és el meu preferit) o ‘un element dins d’una sèrie o col·lecció’ (calço el número 41).

Any rere any augmenta el nombre d’afiliats al sindicat.