‘Garantitzar’ o garantir?

‘Garantitzar’ o garantir? Garantir

El verb derivat de garantia i que designa l’acció de respondre d’alguna cosa o d’assegurar contra algun dany és garantir i no garantitzar.

Et garanteixo que amb aquesta manifestació emplenarem els carrers de la ciutat.