Es pot dir ‘donar la talla’ en català?

Es pot dir ‘donar la talla’ en català? No

L’equivalent en català de l’expressió castellana dar la talla no és donar la talla. Per expressar que dues coses o persones es troben en un nivell d’igualtat respecte d’una qualitat o aptitud podem dir, per exemple, estar a l’altura o tenir la talla.

És obvi que no està a l’altura de la nova responsabilitat que li han assignat.