‘En quant a’ o Quant a?

‘En quant a’ o Quant a? Quant a

La locució quant a (i no en quant a) es fa servir quan es vol acotar el tema sobre el qual es parla i emmarcar l’oració. Amb aquest significat, també es pot usar pel que fa a, tocant a, a propòsit de, amb referència a (o en referència a), amb relació a (o en relació amb), pel que respecta a, etc.

Quant al tema que vam tractar a la reunió passada, tinc unes quantes preguntes per fer-vos.