El document té quatre annexos o quatre annexes?

El document té quatre annexos o quatre annexes? Quatre annexos

La paraula per designar un document que s’afegeix a una memòria, estudi o justificació és annex i no annexe. Per tant, a l’hora de formar-ne el plural cal parlar d’annexos i no pas d’annexes.  L’estudi ha quedat molt complet, amb la desena d’annexos que hi hem adjuntat.