Es pot dir ‘de totes totes’ en català?

Es pot dir ‘de totes totes’ en català? No, no és una expressió correcta.

L’expressió de totes totes és un calc de la locució castellana de todas todas, que significa ‘amb tota seguretat’ o ‘sigui com sigui, sense condicions’. En català cal dir a totes passades o de totes passades.

Em fa l’efecte que es va equivocar a totes passades durant la seva intervenció a l’assemblea.