És correcte ‘de la mà’ en català?

És correcte de la mà en català? No

Per expressar que una cosa es deu a una altra o bé que s’ha produït a partir d’una altra cosa, es fan servir diverses expressions, com ara guiat per o bé sota el guiatge de o sota la direcció de. També es poden usar les construccions gràcies a o bé a través de, però de la mà no és normativa.

A través de la delegada de prevenció de l’empresa ens endinsarem en la nova normativa aprovada en relació amb els llocs de treball segurs.