El verb primar, en català, és sinònim de prevaldre?

El verb primar, en català, és sinònim de prevaldre? No

A diferència del castellà, que sí que admet aquest sentit, en català el verb primar només vol dir donar una prima, però en cap cas té l’accepció de prevaldre.

En aquesta empresa preval el tracte just entre tota la plantilla i per això es primaran tots els treballs addicionals segons marca el conveni.