Dossier d’eleccions sindicals. Del manual de ‘Papers sindicals’

Documents en format RTF

Les eleccions sindicals són un dels moments clau de l’activitat del sindicat. Amb la finalitat de facilitar-vos els recursos de tot aquest procés en català i, d’aquesta manera, incidir en l’augment de l’ús de la llengua catalana en el marc de les empreses, hem elaborat el dossier d’eleccions sindicals (en PDF), en el qual s’explica què són tes eleccions sindicals, de quines fases consten, quins són els motius per participar-hi i quin plus ofereix ser representant de CCOO.

A continuació hi teniu tots els models de documents relatius al procés electoral i les eleccions sindicals en format RTF. Descarregueu-los i feu-los servir!

Eleccions sindicals: el procés electoral

Promoció i preavís

– Carta de comunicació de promoció a l’empresa
– Acord de promoció de la majoria sindical 
       – Acord de promoció de la majoria sindical (només CCOO)
       – Acord de promoció de la majoria sindical (diversos sindicats)
– Registre de candidatura cautelar 
– Correcció (subsanació) de preavís 
– Incidència de preavís
– Certificat d’una empresa de menys de 6 treballadors 

Reclamacions a la mesa

– Reclamació genèrica davant la mesa electoral
– Reclamació davant la mesa electoral sobre el cens electoral
– Reclamació davant la mesa electoral sobre la proclamació de candidatures / candidats i candidates

Sol·licituds i comunicacions a la mesa

– Renúncia de la candidatura cautelar
– Ratificació de candidats/es
– Acreditació d’interventors/es
– Incompatibilitat d’un candidat/a – membre de la mesa
– Sol·licitud de vot per correu

Calendari

– Calendari electoral de comitès d’empresa
– Calendari electoral de delegats/ades de personal (model orientatiu)
– Acta complementària 

Eleccions sindicals: el mandat dels representants

– Acta de constitució d’un comitè d’empresa 
– Acta de reunió d’un comitè d’empresa 
– Nomenament 
– Cessió del crèdit horari 
– Dimissió 
– Renúncia a cobrir vacants 
– Comunicació del reglament del Comitè d’Empresa 
– Canvi d’afiliació 
– Sol·licitud d’assemblea de revocació
– Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l’Oficina Pública del Registre
– Convocatòria d’assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es
– Comunicació de revocació dels representants dels treballadors/es a l’empresa
– Certificat de l’acta de l’assemblea per a la revocació de representants dels treballadors/es