Dossier d’eleccions sindicals. Del manual de ‘Papers sindicals’

Les eleccions sindicals són un dels moments clau de l’activitat del sindicat. Amb la finalitat de facilitar-vos els recursos de tot aquest procés en català i, d’aquesta manera, incidir en l’augment de l’ús de la llengua catalana en el marc de les empreses, hem elaborat el dossier d’eleccions sindicals (en PDF), en el qual s’explica què són tes eleccions sindicals, de quines fases consten, quins són els motius per participar-hi i quin plus ofereix ser representant de CCOO.

A continuació hi teniu tots els models de documents relatius al procés electoral i les eleccions sindicals en format RTF. Descarregueu-los i feu-los servir!

Eleccions sindicals: el procés electoral

Promoció i preavís

Reclamacions a la mesa

Sol·licituds i comunicacions a la mesa

Calendari

Eleccions sindicals: el mandat dels representants