Deuen ser les tres o ‘seran les tres’?

Deuen ser les tres o ‘seran les tres’? Deuen ser les tres

Per expressar probabilitat, el recurs més habitual és la perífrasi deure + infinitiu, en present o passat segons el cas. No és adequat l’ús del futur per expressar probabilitat en el present (Ara seran les tres) o del condicional per expressar probabilitat en el passat (Serien les tres o Deurien ser les tres).

Ja deuen ser les set perquè no queda ningú al despatx.