Com en diem del ‘membrete’ en català?

Com en diem del ‘membrete’ en català? Capçalera

El nom d’una persona o organització, generalment acompanyat de l’adreça postal, l’adreça electrònica, el logotip i altres signes identificatius, imprès a la part superior d’un paper de carta, document, etc., rep el nom de capçalera. La paraula membret, del mot castellà membrete, no és vàlida.

T’has oblidat de posar la nostra adreça electrònica a la capçalera de les cartes que has fet per a l’afiliació.