A l’una o a la una?

A l’una o a la una? Les dues són correctes en funció del que es vulgui dir

Per expressar ‘a un temps, unidament, conjuntament’, l’expressió adequada és a l’una. Convé no confondre aquesta expressió amb la referència a l’hora del dia (a la una), cas en què per tradició el mot una no s’apostrofa.

Hem quedat a la una per preparar bé la reunió: si no anem a l’una no aconseguirem els nostres objectius.