Actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT: un instrument per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les empreses de menys de 25 treballadors i treballadores

Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció inclòs en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0085

Des de l’entrada en vigor de la Llei de prevenció de riscos laborals, el 1996, totes les empreses haurien de fer l’avaluació de riscos presents a la feina i posar en marxa l’activitat preventiva corresponent. Sabem, però, que moltes empreses encara, avui dia, no ho han fet, sobretot quan ens referim a avaluar els riscos psicosocials a les empreses de menys de 25 treballadors i treballadores. Prevenir els riscos psicosocials és una necessitat, és un dret de totes les persones treballadores, és un imperatiu legal i hi ha instruments per fer-ho.

 
L’objectiu d’aquest full informatiu és presentar l’actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT, en la versió curta, per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les petites empreses i oferir pistes per a l’acció sindical i la intervenció preventiva en aquestes empreses.

Català
Castellà

Aquesta fitxa s’emmarca en el projecte de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, FSP, en la convocatòria d’accions transversals AT2017-0085.

Finançat per:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.