Llista de control sobre la vigilància de la salut

La vigilància de la salut és un dels elements fonamentals per a la comprovació de la qualitat de la prevenció de riscos laborals que es realitza a les empreses.

Per aquest motiu, CCOO de Catalunya hem elaborat un document de suport per als nostres delegats i delegades amb l’objectiu de facilitar la seva tasca de control i seguiment d’aquesta activitat preventiva, amb l’objectiu de facilitar les seves propostes per a la millora de la prevenció:

Aquesta eina de suport, s’afegeix a les llistes de control que ja hem publicat sobre el concert preventiu amb els serveis de prevenció aliens, així com sobre el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i planificació de les mesures preventives, i l’auditoria legal del sistema preventiu.

Amb el suport de: 

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022