La Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de la Generalitat aprova els protocols d’assetjament sexual i laboral     

Continuem millorant en drets laborals i protegint a les víctimes d’assetjament

En la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de la Generalitat de Catalunya d’avui, 9 de març del 2023, hem acordat els nous protocols d’assetjament, tant laboral com sexual, així com noves mesures que milloren les condicions laborals.

Pel que fa al protocol d’assetjament laboral, després de no haver donat suport al del 2015, CCOO ha aconseguit introduir millores bàsiques pel que fa al control del procés per part de les organitzacions sindicals, així com protegir les víctimes d’una doble victimització i garantir les entrevistes de tots els testimonis. Amb el nou protocol, s’assoleix que l’informe de la investigació sigui ferm en via administrativa i que les secretaries generals els departaments afectats només puguin implementar les mesures correctores i, en cas de no implementar-les, haver-ho de justificar per escrit. Aquesta mesura impedeix alguna mala praxi que s’ha produït durant aquests anys. A més, es crea una comissió de seguiment que, garantint la confidencialitat de les persones, pugui tenir accés als informes elaborats. D’aquesta manera, podrem evitar qualsevol intent de mala praxi.

En la mateixa línia hem treballat el protocol d’assetjament sexual, i hem obtingut idèntiques garanties.

Des de CCOO sabem que aquests protocols són una eina indispensable per a les treballadores i treballadors i han de ser coneguts per tothom que treballa a l’Administració pública. Per aquest motiu hem exigit l’elaboració de guies consensuades amb la representació sindical, així com a la difusió dels mecanismes de denúncia. Continuarem treballant per difondre els dos protocols perquè siguin coneguts entre la totalitat de la plantilla i per fer el seguiment de totes les denúncies. Una feina poc visible que les organitzacions sindicals realitzem de manera continuada.

Pel que fa als nous drets laborals, ampliem la flexibilitat horària i la possibilitat de reducció de jornada per cura de fills i filles fins als catorze anys, l’acumulació dels permisos de lactància a les famílies monoparentals, així com l’ampliació a tota la Generalitat de l’autojustificació de les 15 hores anuals per motius de salut, evitant la sobrecàrrega dels centres sanitaris per qüestions burocràtiques i el sobreesforç a les persones malaltes.

Els protocols s’han treballat a la Comissió Paritària General de Salut Laboral i a l’Òrgan Paritari de Polítiques d’Igualtat, respectivament, i les mesures laborals s’han acordat al grup de treball constituït gràcies a l’acord sindical de CCOO i UGT el desembre del 2018, en el marc de la convocatòria de vaga que ens va permetre recuperar les pagues extres robades el 2013 i 2014.

Tornem a demostrar com el sindicalisme útil de CCOO, que combina la mobilització adequada i la rigorositat en la negociació, acaba donant fruits. Més a poc a poc del que voldríem, però infinitament més ràpid que altres models sindicals basats en el corporativisme i en el conflicte sense sortida. Ho hem demostrat amb l’estabilització del personal temporal, amb els increments retributius i ara continuarem amb l’aplicació de les 35 hores setmanals, la jubilació parcial anticipada i la classificació professional, provinents de l’Acord marc signat amb el Govern de l’Estat a l’octubre.

Feu clic damunt els enllaços següents per veure els diversos acords signats:

Barcelona, 9 de març de 2023