Jornada “A la feina amb orgull: de les lleis a la realitat”

El dia 28 de Juny commemorem el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+. És per això que es farà la jornada “A la feina amb orgull: de les lleis a la realitat”, a l’Espai Assemblea (Via Laietana,16, planta baixa, de Barcelona), de 9.30 a 13.30 h, amb tres ponències relacionades amb el treball i l’emancipació LGTBI+, amb una visió que englobarà des dels centres de treball al conjunt de la societat.

A CCOO, com a sindicat de classe i agent d’igualtat, fa anys que treballem pels drets socials i laborals de les persones LGTBI+ i en contra de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. I també fa anys que lluitem per erradicar la violència i l’assetjament amb l’objectiu de garantir el respecte a la dignitat de les persones i la diversitat, i de salvaguardar, en definitiva, els drets humans.

Com a sindicat, hem d’articular les nostres accions sobre tres pilars: la negociació col·lectiva, la concertació i el diàleg social.

Hem de seguir impulsant la introducció de clàusules en els convenis col·lectius, que, per un costat, generin preceptes específics en defensa del col·lectiu i contra la discriminació i, per l’altre, donin una perspectiva LGTBI+ al conjunt de l’articulat dels nostres convenis, que abordin des de l’erradicació de l’LGTBI+-fòbia als centres de treball fins a la inclusió de la perspectiva LGTBI+ en les polítiques de prevenció de riscos laborals, passant per generar a totes les empreses protocols contra l’assetjament específic vers el col·lectiu.

Fullet Jornada A La Feina Amb Orgull 2023