Dictàmen del CTESC

Dictamen 06/2021 sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.