Informe ‘Treballs i crisi de la covid-19: un impacte molt feminitzat’

L’impacte de la pandèmia al mercat de treball té nom de dona i això es reflecteix tant en les taxes d’ocupació i atur com en els nivells de temporalitat, de treball a temps parcial i, fins i tot, en el teletreball o en les condicions de salut a la feina. Després d’un any de crisi pandèmica total -o del que ja es coneix també com a sindèmia, per la suma agregada de diverses crisis sanitàries i associades-, l’informe de CCOO de Catalunya pel 8 de Març del 2021 havia de ser forçosament diferent de qualsevol altre dels que s’han fet prèviament. No tenia sentit analitzar només les condicions de vida i de treball de les dones en comparació genèrica amb la situació d’anys anteriors. Perquè les múltiples crisis derivades de la pandèmia de covid-19 (sanitària, social, econòmica…) suposen una inflexió que cal veure amb deteniment. I tampoc ens podíem quedar només amb l’anàlisi freda de les xifres perquè, després de la intensitat emocional de tota mena amb què hem viscut l’impacte de la covid-19, hem cregut que calia posar rostre humà a l’informe, ni que fos amb els testimonis de mitja dotzena de dones treballadores de diferents sectors.

El protagonisme de les dones en el que s’ha anomenat “treballs essencials”, bé siguin del sector sanitari i de les cures en general o bé de la producció i dels serveis bàsics per al normal funcionament de la vida quotidiana i del sistema econòmic, ens ha dut a centrar l’informe del 8-M en les condicions de treball durant la covid-19. Això passa per analitzar les dades principals sobre mercat de treball i en clau de gènere extretes del buidat de les enquestes trimestrals sobre població activa i de l’Institut Nacional d’Estadística. A CCOO de Catalunya hem fet una anàlisi comparativa a partir del segon trimestre del 2020, en plena pandèmia, i hem comparat minuciosament les dades amb les del mateix període del 2019.

L’estudi aporta informacions, evidències i conclusions importants sobre com el grau d’ocupació, d’atur i de precarietat laboral han canviat, i no sempre precisament a millor, per a les dones de casa nostra de resultes de l’impacte de la covid-19. Així, la taxa d’atur de les dones durant el 2020 ha pujat quatre punts, mentre que el dels homes s’ha incrementat només en un 2,88%. El quart trimestre de 2020 hi havia treballant a Catalunya 66.700 dones menys que en el mateix període del 2019.

Feu clic per llegir l’informe ‘Treballs i crisi de la covid-19: un impacte molt feminitzat’