Guia de Mesures i plans d’igualtat: elaboració i aplicació

Guia sobre mesures i plans d’igualtat

La situació de desigualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral continua sent una realitat palpable i visible que condiciona, …

guia igualtat retributiva

Guia per a l’aplicació de la igualtat retributiva entre homes i dones

La guia vol fer avançar cap al dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de gènere en l’àmbit laboral, impulsen la lluita efectiva contra la desigualtat retributiva i la feminització de la pobresa i esdevenen, sobretot, baluards contra les desigualtats que afecten les dones al mercat de treball, exemplificades en la bretxa salarial i en la precarietat.

guia violencies masclistes feina

Guia sindical sobre violències masclistes a la feina

La violència que s’exerceix contra les dones només pel fet de ser dones esdevé l’exemple més dur i greu del fet que la desigualtat impregna, encara avui, en ple segle XXI, les relacions socials entre els gèneres en tots els àmbits.

guia dones treballs salut

Guia sindical ‘Dones, treballs i salut’

L’esperança de vida de les dones és superior a la dels homes, però també és prou conegut que la qualitat de vida i de salut de les dones és més desfavorable que la dels homes. I aquestes diferències no s’expliquen per qüestions biològiques, sinó principalment per desigualtats socials i d’accés als sistemes de salut.

guia mesures plans igualtat empreses

Guia sindical: mesures i plans d’igualtat a les empreses

Aquesta guia esdevé un instrument per avançar en igualtat, per plantejar propostes que transformin d’arrel i canviïn efectivament les condicions laborals a les empreses, per assolir que el principi d’igualtat sigui una estratègia prioritària en la lluita per a la igualtat efectiva de dones i homes en l’àmbit laboral i en la resta d’àmbits.

guia jornada laboral

Guia sindical. La jornada laboral. Drets i negociació col·lectiva

Amb aquesta guia, tot recuperant l’experiència de l’actiu sindical de CCOO, volem contribuir a informar sobre els drets, aportar elements per a la reflexió i compartir propostes per a la negociació col·lectiva. Pel seu contingut, la dirigim al conjunt de l’estructura: als delegats i les delegades de les empreses, les persones que realitzen l’assessorament sindical i les persones que participen en la negociació col·lectiva.

cargo

Signat Pla d’Igualtat de WFS Càrrec

Entrarà en vigor des de la data d’aprovació per la Comissió d’Igualtat sense perjudici de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.

I Pla d’Igualtat d’Aigües de Barcelona

L’objectiu d’aquest I Pla d’Igualtat és vetllar per la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes i evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.