Dictamen 15/2023, sobre el Projecte d’Ordre, per al qual es regula el procediment de reconeixement i renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva, per delegació del ple del CTESC, el 13 de novembre del 2023, amb el vot particular de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

El Projecte d’Ordre té per objecte regular el procediment de reconeixement, renovació i modificació de les estratègies territorials i de funcionament en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, d’acord amb el que preveu el Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial. Els objectius del Projecte d’Ordre, en el marc de la implementació de les polítiques actives de Catalunya, responen a la necessitat de:

  • Donar una resposta integrada i coordinada a les necessitats de les persones, les empreses i els territoris.
  • Promoure els principis de col·laboració i cooperació al territori.
  • Ordenar la participació del conjunt d’actors territorials a través de la concertació territorial.
  • Establir una relació contractual entre el SOC i els actors.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.