Dictàmen del CTESC

Dictamen 06/2021 sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Dictamen 11/2020 sobre el projecte d’ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2020 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

Dictamen 10/2020 sobre el projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governi sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

Dictamen 08/2020 sobre el projecte de decret del reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (…), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.