Dictamens Ctesc Generalitat Verd

Dictamen 20/2022 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i es deroguen el Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya i el Decret 329/1988, d’11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis o unitats hidrogeològiques

El dictamen va ser aprovat per la Comissió Executiva per delegació del Ple del CTESC, el 12 de desembre de …

Dictamens Ctesc Generalitat Verd

Dictamen 13/2022 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació; del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i del Decret 37/2010, de 16 de març, d’aprovació del Reglament de salons de joc

El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 27 de setembre del 2022, amb el vot particular conjunt …