Dictàmen del CTESC

Dictamen 06/2021 sobre el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Pla director d’infraestructures de l’àmbit del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona per al període 2021-2030 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Dictàmen del CTESC

Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.