L’estratègia d’educació per al desenvolupament i la justícia global de la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya

L’educació per al desenvolupament (EpD) i la justícia global (JG) és un eix fonamental d’acció i intervenció per a la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya (FPS), entesa com un instrument per fer front al model d’interdependència en matèria de drets humans que l’actual
model de desenvolupament ens imposa.

L’FPS entén l’EpD com un procés de construcció de coneixement i anàlisi de la realitat per fomentar així una consciència crítica amb les causes de la injustícia social que, des d’una visió local i global, permetin incidir i transformar l’actual model de desenvolupament en un de basat en la igualtat i la justícia social.