Creat el registre de plans d’igualtat i de protocols d’assetjament sexual i per raó de gènere de les administracions públiques a Espanya

Arran dels treballs del Grup d’Igualtat, creat per l’Acord marc per una administració del segle XXI, s’ha creat un registre quantitatiu i qualitatiu dels plans d’igualtat i dels protocols d’assetjament sexual i per raó de gènere, de totes les administracions públiques.

Serà una eina que ens permetrà conèixer la lluita contra la desigualtat de gènere a les diferents administracions, per poder fomentar les bones pràctiques i per pressionar aquelles administracions que no estiguin treballant en la línia adequada.

Pots accedir a aquesta resolució aquí.