Gabinet Tècnic Jurídic

Gabinet Tècnic Jurídic

Més de 50 advocats i advocades i economistes al teu servei

Si necessites l’assistència d’un professional, advocat o economista, el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya disposa d’una plantilla de més de 50 professionals de contrastada experiència, especialitzats en totes les branques del dret, especialment en dret laboral, Seguretat Social i contenciós administratiu. A més, disposa de serveis concertats en matèries civils i penals. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya, engega anualment una mitjana de més de 8.000 assumptes i s’ha convertit en un referent, a Catalunya, en el dret que regula les relacions laborals, tant dintre com fora del sindicat. És, tal com s’ha posat de manifest en tots els processos congressuals, el servei més valorat per l’afiliació de CCOO de Catalunya.

Estàtua de la Justcia

On som?

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

Tarifes vigents al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Els honoraris que s’aplicaran en els assumptes tractats pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya seran els vigents en el moment de l’encàrrec professional d’acord amb les condicions fixades a les taules d’honoraris i normes d’aplicació següents.

Per poder gaudir dels honoraris especials per a l’afiliació és imprescindible tenir una antiguitat superior a un any en el moment de l’encàrrec professional i que, a més, es mantingui al corrent de pagament durant totes les fases de la tramitació de l’encàrrec.

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical 

Consulta el butlletí jurídic elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya amb la documentació jurídica i les novetats d’interés sindical.

Twitter del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

📢Els dies 17 i 18 de novembre realitzarem les 5ªJornades Jurídiques del @gabinetjuridic de @ccoocatalunya

Pots seguir tota la informació, novetats i canvis al canal de Telegram https://pst.cr/thqYf

Ja pots subscriu-te!!!

Avui de 1910 va néixer Luis Salvadores Verdasco, advocat laboralista, que va defensar a la classe treballadora, durant la dictadura i primers anys de la democràcia

Home d'esquerres, vinculat al PSUC i a @ccoocatalunya

📢Los días 17 y 18 de noviembre se celebran las 5ª Jornadas Jurídicas del @gabinetjuridic de @ccoocatalunya

Puedes seguir toda la información, novedades y cambios en el canal de Telegramhttps://t.me/Jornadasjuridicas

Ya te puedes inscribir!!!

Carrega'n més...