Gabinet Tècnic Jurídic

capcalera gtj

Gabinet Tècnic Jurídic

Més de 50 advocats i advocades i economistes al teu servei

Si necessites l’assistència d’un professional, advocat o economista, el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya disposa d’una plantilla de més de 50 professionals de contrastada experiència, especialitzats en totes les branques del dret, especialment en dret laboral, Seguretat Social i contenciós administratiu. A més, disposa de serveis concertats en matèries civils i penals. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya, engega anualment una mitjana de més de 8.000 assumptes i s’ha convertit en un referent, a Catalunya, en el dret que regula les relacions laborals, tant dintre com fora del sindicat. És, tal com s’ha posat de manifest en tots els processos congressuals, el servei més valorat per l’afiliació de CCOO de Catalunya.

Estàtua de la Justcia

On som?

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

Tarifes vigents al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Els honoraris que s’aplicaran en els assumptes tractats pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya seran els vigents en el moment de l’encàrrec professional d’acord amb les condicions fixades a les taules d’honoraris i normes d’aplicació següents.

Per poder gaudir dels honoraris especials per a l’afiliació és imprescindible tenir una antiguitat superior a un any en el moment de l’encàrrec professional i que, a més, es mantingui al corrent de pagament durant totes les fases de la tramitació de l’encàrrec.

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical 

Consulta el butlletí jurídic elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya amb la documentació jurídica i les novetats d’interés sindical.

Twitter del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Esto es importantísimo.
Felicidades por el trabajo, @ccoocatalunya @CCOO
https://elpais.com/economia/2022-05-18/las-riders-de-la-limpieza-se-levantan-contra-las-plataformas-juegan-con-la-necesidad-de-la-gente.html

Hay que regular mucha más economía “de plataforma” que los Riders.
“La empresa fija precio, horario y tipo de servicio, pero evita establecer una relación laboral con las limpiadoras.

La comisión que recibe (la empresa) del pago total del cliente puede llegar al 50%”.
👇👇

La denuncia publica és imprescindible per prestigiar les tasques del treball de la llar

Lluitar contra l’explotació laboral és correspondre amb les condicions i salaris que mereixen

A @ccoocatalunya ho tenim clar i no pararem!!

https://elpais.com/economia/2022-05-18/las-riders-de-la-limpieza-se-levantan-contra-las-plataformas-juegan-con-la-necesidad-de-la-gente.html

Carrega'n més...