Gabinet Tècnic Jurídic

Gabinet Tècnic Jurídic

Tenim el millor equip d’advocats i advocades i economistes al teu servei

Si necessites l’assistència d’un professional, advocat o economista, el Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya disposa d’una plantilla professionals de contrastada experiència,, especialitzats en totes les branques del dret, especialment en dret laboral, Seguretat Social i contenciós administratiu. A més, disposa de serveis concertats en matèries civils i penals. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 20 punts de consulta arreu de Catalunya, engega anualment una mitjana de més de 5.000 assumptes i s’ha convertit en un referent, a Catalunya, en tot allò que regula els drets i les relacions laborals, tant dintre com fora del sindicat. És un dret preferent inclòs en la quota d’afiliació i, tal com s’ha posat de manifest en tots els processos congressuals, el servei més ben valorat per l’afiliació de CCOO de Catalunya, .

Estàtua de la Justcia

On som?

El Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya presta serveis en més de 30 punts de consulta arreu de Catalunya. Si desitges un assessorament individual per resoldre dubtes i qüestions personals que tinguin a veure amb la teva feina, consulta primer l’assessorament laboral que ofereix el sindicat.

Tarifes vigents al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

Els honoraris que s’aplicaran en els assumptes tractats pel Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya seran els vigents en el moment de l’encàrrec professional d’acord amb les condicions fixades a les taules d’honoraris i normes d’aplicació següents.

Per poder gaudir dels honoraris especials per a l’afiliació és imprescindible tenir una antiguitat superior a un any en el moment de l’encàrrec professional i que, a més, es mantingui al corrent de pagament durant totes les fases de la tramitació de l’encàrrec. Les persones amb una antiguitat inferior a un any hauran de fer previsió de fons en cas de demanda.

Altres serveis jurídics concertats (externs a CCOO de Catalunya)

Els serveis jurídics d’àmbit civil i penal no s’ofereixen des del Gabinet Tècnic-Jurídic de CCOO sinó a través d’altres despatxos d’advocats externs.

Butlletí d’actualitat jurídica i sindical 

Consulta el butlletí jurídic elaborat pel Centre d’Estudis i Recerca Sindicals de CCOO de Catalunya amb la documentació jurídica i les novetats d’interés sindical.

Twitter del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya

🗓️22 febrero 2023. Jornada de Estudio sobre las Nuevas Perspectivas en la Extinción del Contrato de Trabajo: novedades legislativas y doctrina judicial

➡️Organizan: @gabinetjuridic y @JpDemocracia

🗺️Auditorio Marcelino Camacho. C/Lope de Vega 40 Madrid. 👇

Un comentario sobre la nueva redacción del delito de imposición de condiciones ilegales configurado como norma de cierre frente a la permamente desobediencia de algunas plataformas digitales a considerar trabajadores a los riders https://www.net21.org/una-norma-penal-para-castigar-la-resistencia-a-aplicar-la-laboralidad-de-las-personas-trabajadoras-al-servicio-de-plataformas-digitales/

Metges/es han de millorar seves condicions laborals per millorar servei a l’usuari/a però infermeres i infermers, celadors/es, técnics, administratius/ves, etc…TB

L’acord conveni Sanitat concertada i negociació de conveni pública garanteix millores integrals. Mirem per totes👇 https://twitter.com/ccoocatalunya/status/1620811960525922304

CCOO de Catalunya @ccoocatalunya

Rebutgem qualsevol negociació amb Salut al marge de les meses dels convenis! https://www.ccoo.cat/noticies/rebutgem-qualsevol-negociacio-amb-el-departament-de-salut-al-marge-de-les-meses-dels-convenis/

Carrega'n més...