Afilia’t

Ser de CCOO surt a compte!


8,55€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 8.001 i 16.000 €

13,60€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 16.001 i 24.000 €

45,00€/trimestre

Assessorament laboral i formació immediata

4,80€/mes

Persones amb retribucions brutes/any fins a 8.000 €

8,55€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 8.001 € i 16.000 €

45,00€/trimestre

Assessorament laboral i formació immediata

8,55€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 8.001 € i 16.000 €

15,00€/mes

Persones amb retribucions brutes/any superiors a 24.000€

4,80€/mes

Persones amb retribucions brutes/any fins a 8.000 €

8,55€/mes

Persones amb retribucions brutes/any entre 8.001 € i 16.000 €

45,00€/trimestre

Assessorament laboral i formació immediata

Eva Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Xavi Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Isabel Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Roberto Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Anna Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Franz Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Laura Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Koila Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Carles Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat
Pablo Gent Com Tu Millora El Mon Quadrat

147.632

persones afiliades

21.913

delegats i delegades

40

locals a tot Catalunya

24

consultes ateses/minut

Gent com tu millora el món!

Encara ens hi faltes tu!

Ens afiliem a CCOO perquè sabem que junts som més forts i perquè volem un sindicat nostre, independent de qualsevol poder econòmic o polític. CCOO és la primera força sindical perquè només ens pertany a nosaltres.

  1. CCOO és la nostra garantia, la protecció que tenim perquè la direcció de l’empresa no ens imposi els seus interessos i decisions. Per fer complir i millorar els nostres drets recollits en els convenis col·lectius, les lleis i els acords socials. CCOO és la nostra força. Amb cada nova persona que s’afilia a CCOO som més i tenim més força per negociar millors salaris i condicions de treball a través dels convenis col·lectius.
  2. CCOO és el nostre suport. Davant els problemes laborals, estar junts ens permet comptar amb el millor assessorament laboral i legal com a afiliades i afiliats. Afiliar-nos a CCOO ens ajuda a accedir a la formació professional, per poder trobar una feina o millorar-la.
  3. CCOO és la nostra protecció també fora de l’empresa, perquè, com que és el sindicat més important de país, és també la millor garantia per mantenir i millorar la protecció social: les pensions, la protecció per desocupació, els drets de les persones amb dependències, els serveis públics, el transport, les infraestructures …
  4. CCOO està al nostre servei i ens permet disposar d’importants avantatges com el Gabinet Tècnic Jurídic i els descomptes en assegurances i en gran quantitat de serveis.

Tu hi guanyes, tots hi guanyem!

Què cal saber?

  1. Per accedir a qualsevol quota reduïda cal presentar el justificant de retribucions o prestacions (última nòmina) i, en el cas de les persones aturades o pensionistes, el certificat d’ingressos de l’INEM o de la Seguretat Social. Es farà efectiu a partir de la comunicació del canvi de quota.
  2. Les quotes abonades al sindicat són despeses deduïbles de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Anualment, abans de la campanya de la renda, rebreu automàticament el certificat per correu electrònic. També es pot extreure des del portal de l’afiliació.
  3. La quota d’afiliació cobreix amb una pòlissa col·lectiva de nou mil euros (9.000 €) en cas de mort, per qualsevol tipus d’accident, la persona afiliada, la qual ha de tenir una antiguitat mínima d’un any i ha d’estar al corrent de pagament.
  4. Podeu descarregar:
  5. Si en algun moment voleu tramitar una modificació de la quota o del tipus de pagament, o bé sol·licitar la baixa definitiva, feu clic aquí.