Valorem positivament la sentència del TSJC sobre la baixa de paternitat en el cas de dol gestacional

Des de CCOO de Catalunya valorem molt positivament la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 17 d’octubre de 2022 que confirma una sentència del Jutjat Social 1 de Mataró que ja donava la raó al Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO.

L’INSS havia denegat a un pare la prestació per naixement i cura de menor quan el seu fill va morir per cesària abans de néixer. La qüestió jurídica radicava en determinar si l’article 26.7 de l’RD 295/2009 era contrari al dret a la igualtat de l’article 24 de la CE i al canvi normatiu que es va introduir amb el Reial decret 6/2019, que equiparava els permisos per naixement i cura de menor. D’acord amb aquests, quan un nadó mor abans de néixer la mare té dret a gaudir del permís, però l’altre progenitor no té dret a gaudir de cap permís. Una interpretació literal i restrictiva de la norma portava a la injustícia que un fet traumàtic de pèrdua de l’infant provoqués que l’altre progenitor hagués de tornar a treballar al dia següent de la mort.

El Tribunal Suprem, en una sentència de 5 de juliol de 2022 (en un supòsit anterior a l’entrada en vigor de l’RD 6/2019), va dictaminar que el progenitor diferent de la mare biològica no tenia dret a cap permís.

Aquesta sentència obre el camí a un canvi en la doctrina del Tribunal Suprem per reconèixer a tots dos progenitors el permís amb la mateixa duració després d’un fet tan traumàtic com la pèrdua del fill  i al fet que la recuperació no és només física sinó també psicològica.

Entenem que les lleis no es poden aplicar només amb un criteri literal, sinó que s’han de valorar en relació amb altres drets i criteris interpretatius, com la realitat social i la dignitat de les persones.