Valorem positivament la convalidació de les importants mesures de política energètica per a la sobirania energètica europea, però reclamem més ambició per pal·liar els efectes de la inflació a les llars

CCOO de Catalunya valora positivament la convalidació al Congrés de les mesures de política energètica aprovades prèviament pel Consell de Ministres. Considerem que van en la bona línia per aconseguir una menor dependència del subministrament energètic i contribuir a la sobirania energètica d’Europa, una necessitat evident pel conflicte bèl·lic a Ucraïna. Però creiem que haurien de tenir un caràcter més estructural, en concordança amb els informes del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) per aconseguir la neutralitat climàtica.

La mesura més explicada ha estat la regulació de les temperatures als edificis públics i als centres comercials, la qual no podrà ser inferior als 27 graus a l’estiu ni superar els 19 graus a l’hivern, a més de no mantenir les portes obertes per evitar el malbaratament energètic. Amb ella, continuen també vigents les mesures als centres de treball del Reial decret 486/1997, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball i que ha de comptar amb la participació de les delegades i delegats de prevenció. Però també hi ha altres mesures d’estalvi i eficiència energètica, com l’impuls d’instal·lacions fotovoltaiques per a autoconsum en edificis, l’aposta per a la rehabilitació energètica d’habitatges i instal·lacions, i una major aposta per les energies renovables, que han de servir per complir amb la retallada voluntària del 7 % del consum del gas en els pròxims mesos, d’acord amb la reducció de la demanda aprovava per la Comissió Europea.

El paquet de mesures per a l’eficiència i l’estalvi energètic i de reducció de la dependència energètica del gas natural també s’acompanya de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, com la gratuïtat de rodalies Renfe i també mesures en matèria de beques i ajudes a l’estudi. Per a CCOO, aquestes mesures han de venir, a més, acompanyades de polítiques de conscienciació per tal que la ciutadania incorpori com a valor positiu i com a millor opció el fet de triar establiments responsables energèticament. Les mesures no haurien de ser subjecte de controvèrsies fictícies per marcar posicionaments polítics i sí que haurien de tenir en canvi un caràcter estructural i de permanència, davant de la situació de crisi climàtica.

CCOO de Catalunya considera que el Govern de la Generalitat hauria de complementar les mesures de gratuïtat en el transport públic urbà i interurbà fins a la gratuïtat total, per garantir la igualtat de tracte a tota la xarxa catalana, ferroviària, de metro i de busos, així com implementar altres mesures de protecció social per fer front als efectes que pateixen cada dia més llars amb la pujada de la inflació.

Finalment, des de CCOO de Catalunya reclamem l’impuls urgent per part del Govern de la Generalitat de la transformació del sector energètic amb energies renovables, i que s’esmeni el retard en la generació renovable, que podria limitar oportunitats industrials a Catalunya. Caldrà fer-ne seguiment de tot plegat des del Pacte nacional per a la indústria. I també cal accelerar la implantació de les renovables d’autoconsum, les comunitats energètiques i la rehabilitació d’edificis mitjançant projectes “clau en mà” finançats per una empresa pública de la Generalitat que canalitzi els fons europeus Next Generation.