Frenem els preus, evitem la pobresa

Protegim l’ocupació i lluitem contra l’empitjorament de les nostres condicions de vida

Amb profunda preocupació i profund malestar assistim a aquesta embogida pujada dels preus, que, des de fa mesos, patim al nostre país. Continuem superant rècords a les nostres factures de la llum, el gas o els carburants. El cistell de consum de les persones s’està tornant inassolible, si és que no ho és ja, i l’alça de les matèries primeres fa encarir els processos de producció, i això es trasllada a la resta de béns i serveis.

El deteriorament de les condicions de vida de les persones treballadores, del teixit productiu i del conjunt de la ciutadania és més que palpable. Dia rere dia les factures de la llum, la calefacció, la benzina, els aliments, l’habitatge o el transport augmenten i ocupen cada vegada més i més recursos econòmics.

El conjunt de la societat pateix aquesta situació, però són les persones més vulnerables les que suporten la situació més cruel. La desigualtat i la pobresa ja eren problemes greus previs a aquesta situació inflacionista i de pujada de preus, però ara són situacions més que insuportables.

Mentre l’oligopoli de les empreses energètiques obté beneficis històrics per aquesta situació, milions de persones usuàries, centenars de milers de petites i mitjanes empreses de treballadors i treballadores autònoms i professionals o els sectors productius d’alt consum energètic es veuen fortament perjudicats.

Tot fa preveure que la injustificable situació de guerra a Ucraïna, provocada per la invasió russa, tindrà com a conseqüència un augment encara superior de la inflació, la qual cosa posa en risc l’accés a béns i serveis essencials, la recuperació econòmica i la creació d’ocupació, i intensifica els problemes de desigualtats i pobresa.

Davant d’aquest escenari és urgent que la Unió Europea, el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya actuïn de manera contundent i en benefici de la majoria de la ciutadania. Tenen l’obligació d’estendre les iniciatives que siguin necessàries per posar fre a la pujada de preus, per tallar d’arrel comportaments especulatius amb l’energia o els béns i serveis, i, per descomptat, protegir i donar seguretat al conjunt de la ciutadania.

Les organitzacions socials que subscrivim aquest manifest exigim a les autoritats públiques que:

 • Es canviï el sistema de fixació de preus elèctrics, remunerant l’electricitat generada segons el seu cost real de producció.
 • S’impulsi la transició energètica cap a les renovables per aconseguir sobirania energètica i mitigar la crisi climàtica mitjançant un impuls legislatiu i territorialment planificat i consensuat.
 • S’aprofitin els fons europeus per impulsar la transició verda mitjançant la localització de projectes industrials sostenibles, creant ocupació de qualitat a Catalunya i minvant la dependència energètica dels combustibles fòssils.
 • Es doni suport a les empreses electrointensives per reduir la seva exposició a la volatilitat del preu de l’energia, lligat al manteniment de l’ocupació i de la producció.
 • S’actuï urgentment sobre la mobilitat i el transport, augmentant considerablement la freqüència de pas i l’oferta del transport públic col·lectiu, rebaixant-ne el preu i ampliant l’oferta multimodal sostenible.
 • Es posi fi als beneficis abusius de l’oligopoli energètic, augmentant els impostos sobre els beneficis de les companyies elèctriques, recuperant el control públic de la generació hidroelèctrica que es fa amb un bé públic com és l’aigua i amb centrals més que amortitzades.
 • Es mantingui la rebaixa d’impostos sobre la factura de la llum que afecta totes les llars i que s’estengui també temporalment als hidrocarburs (gas natural, gasoil, benzina, butà…), que paguen impostos especials i que tenen gran afectació en alguns sectors econòmics i de treball autònom.
 • S’apliqui, davant d’aquesta situació, el preu del gasoil professional al col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms i professionals.
 • S’impulsin mesures fiscals equitatives que augmentin l’aportació de les rendes salarials més altes, les del capital i les dels beneficis empresarials, als ingressos públics.
 • Es controlin els preus dels lloguers, evitant que es revalorin amb l’IPC, perquè tenir un lloc on viure és una necessitat i no un luxe. Exigim modificar l’avantprojecte de la llei d’habitatge estatal perquè realment es garanteixi l’accés a un habitatge digne i adequat, limitant l’especulació en el preu del lloguer.
 • S’activi el mecanisme RED en la seva modalitat cíclica per protegir les persones treballadores i les empreses en el moment en què s’aturi l’activitat, per evitar, així, els acomiadaments, i que s’executin mecanismes similars per als treballadors i treballadores autònoms i professionals.
 • Es protegeixin les llars més vulnerables mitjançant la creació d’un consum mínim vital energètic, ampliant el bo social elèctric i tèrmic, incrementant el consum subvencionat i adaptant els límits de renda de les persones beneficiàries i la quantia del bo social.
 • S’asseguri el poder adquisitiu de les persones mitjançant la recuperació de les clàusules de revisió salarial a tots els convenis per no continuar patint la greu pèrdua de poder adquisitiu de les treballadores i treballadors que es va produir durant les crisis anteriors. També cal lligar, a l’augment dels preus, les revisions salarials del personal públic.

Per tot això, fem una crida a la mobilització ciutadana el pròxim dia 23 de març per tots els territoris de l’Estat per exigir al Govern d’Espanya i a la Unió Europea que actuïn per contenir l’escalada disparada de preus, protegir els llocs de treball i frenar el deteriorament de les nostres condicions de vida.

Manifestació a Barcelona
23-03-2022 a les 18.00 hores
Plaça d’Urquinaona

Manifestació a Tarragona
23-03-2022 a les 18.00 hores
Estàtua dels Despullats

Concentració a Lleida
23-03-2022 a les 18.00 hores
Plaça de la Pau

Concentració a Girona
23-03-2022 a les 19.00 hores
Subdelegació del Govern
(Gran Via de Jaume I – Avinguda 20 de Juny)

#FrenemPreus | #EvitemLaPobresa