Trobada sindical afromediterrània de CCOO i la Fundación 1.º de Mayo: “Combatre la violència contra les dones”

En el marc de les relacions internacionals i de cooperació que la Confederació Sindical de Comissions Obreres, la Fundación 1.º de Mayo i la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO de Catalunya mantenen amb sindicats africans i àrabs des de fa diverses dècades, s’organitza, a Barcelona, amb el suport de CCOO de Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat, una trobada afromediterrània que versarà sobre les diferents estratègies sindicals per combatre la violència contres les dones, en general, i en l’àmbit laboral, en particular.

En els últims anys s’ha pres més consciència dels reptes als quals s’enfronten les dones al lloc de treball. Amb l’objectiu de garantir els drets de les persones treballadores, l’Organització Internacional del Treball (OIT) ha elaborat dos convenis de gran importància per a les dones treballadores, especialment per a aquelles que es troben en situació d’especial vulnerabilitat —els convenis 189 i 190—, que tenen per objecte promoure el treball digne per a les treballadores de la llar i eliminar la violència i l’assetjament al lloc de treball. Espanya ha ratificat tots dos convenis de l’OIT, no obstant això, la seva aplicació continua sent un repte pel fet que moltes dones, principalment immigrants, desenvolupen la seva feina en l’economia submergida.

És aquí on els sindicats exerceixen un paper crucial a l’hora de defensar els drets de les dones migrants i garantir que les seves veus siguin escoltades i els seus drets laborals siguin reconeguts. Mitjançant la negociació col·lectiva i altres formes d’acció, els sindicats poden contribuir a crear llocs de treball més segurs, justos i equitatius per a totes les persones treballadores, incloses les dones migrants.

Per debatre sobre aquestes qüestions, una delegació de responsables sindicals de Tunísia, el Senegal i el Marroc es desplaçaran fins a Barcelona per mantenir, el dia 16 de novembre, un primer intercanvi amb responsables sindicals de CCOO molt especialment vinculades a les dones en el sector de l’ocupació domèstica i de les cures. En una sessió interna, i prèviament a la trobada afromediterrània, les delegades analitzaran les violències en els sectors de les cures, amb especial atenció al cas de les dones migrants. Es tracta d’un intercanvi d’experiències sobre la lluita de les dones pel Conveni 190 de l’OIT.

En aquesta primera part de l’activitat podrem escoltar el Comitè de Dones de la Unió General de Treballadors i Treballadores de Tunísia (UGTT) i les responsables de la Federació d’Hàbitat de CCOO de Catalunya, les de la Secretaria de Dones i les treballadores de la llar. En una sessió de micròfon obert i procés d’escolta activa, les dones migrants assistents exposaran les dificultats a les quals s’enfronten diàriament i les violències que afronten al lloc de treball.

En la jornada del 17 de novembre, les participants es reuniran entorn d’una taula d’experiències i anàlisi d’intervenció sindical davant les violències contra les dones migrants, i s’exposaran algunes respostes globals a la violència contra les treballadores, des d’una perspectiva sindical, i des del compliment de les legislacions nacionals i de l’aplicació i ratificació del Conveni 190 de l’OIT contra la violència i l’assetjament en el món del treball.

Les jornades es clouran amb la construcció d’un full de ruta per definir propostes i estratègies entre les organitzacions sindicals presents de tots els països representats en l’esdeveniment. L’activitat s’emmarca en el projecte de cooperació internacional Per la igualtat de les treballadores tunisianes a través del treball digne, de la Fundació 1.º de Mayo de CCOO, concedit per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Trobada Afromediterranea 16112023 Cat
Trobada Afromediterranea 17112023 Cat