CCOO davant l’educació financera a les escoles: què és l’EFEC?

Introducció

CCOO seguim amb preocupació la qüestió del programa d’educació financera a les escoles catalanes (EFEC), promogut per l’Institut d’Estudis Financers (IEF).

El 19/04/2016 es va presentar el manifest “Eduquem en una economia crítica i plural. Fem fora l’EFEC dels centres educatius, que s’ha elaborat sense que els promotors s’hagin dirigit en cap moment a CCOO per demanar la nostra participació i només sol·licitant el nostre suport després de presentar-lo.

Característiques del programa EFEC: (segons la  pàgina web pròpia)

1. Què és ?

En l’actual marc economicofinancer, més que mai, cal oferir coneixements financers a diversos col·lectius i a diferents nivells, però, molt especialment, a escoles i adolescents. Per aquest motiu, va sorgir al 2012, el projecte EFEC, que té per objectiu oferir a les escoles públiques, concertades i privades de Catalunya, la possibilitat d’impartir educació financera bàsica als alumnes de 4t d’ESO (últim curs d’educació secundària obligatòria).     
     
La peculiaritat del programa és que, els tallers d’educació financera són impartits per voluntaris vinculats a bancs i entitats financeres (professionals en exercici o jubilats). Aquest programa d’alfabetització i educació financera s’emmarca en les recomanacions d’organismes internacionals (OCDE), per tal de dotar la ciutadania amb millors competències per poder gestionar i augmentar els estalvis, i evitar, alhora, episodis de sobre endeutament i d’exclusió financera.

2. A qui va dirigit?

El programa EFEC està dirigit a alumnes de 4t d’ESO dels centres escolars catalans que voluntàriament hi participen.

El primer any, durant el curs escolar 2012/2013, es va cobrir el 10% de les escoles catalanes. Van participar-hi 105 escoles de tot el territori català, van rebre formació 6.600 alumnes i es van fer 1.285 sessions impartides per 202 voluntaris.

Durant l’any acadèmic 2013/2014, hi han participat 210 escoles, 400 voluntaris i han rebut formació 12.771 alumnes, amb un total de 2.501 tallers. L’EFEC ha arribat al 20% dels centres escolars.

Durant la III edició EFEC, es va cobrir el 25% dels centres escolars de tota Catalunya, amb la participació de 16.550 alumnes, 262 centres escolars i un equip de 506 voluntaris impartint 3.054 sessions d’educació financera. 

Durant la IV edició, curs acadèmic 2015/2016, els tallers s’impartiran des de novembre de 2015 fins al 30 d’abril del 2016. 

Complementàriament, també es fa formació al professorat.

3. Qui imparteix els tallers?

Els tallers els imparteixen voluntaris vinculats a bancs i entitats financeres. Han rebut una sessió de formació per adquirir les habilitats necessàries per compartir i impartir coneixements als alumnes de 4t d’ESO. La captació del voluntariat s’ha dut a terme a través de:

– Els departaments de recursos humans i associacions de voluntaris de les entitats financeres col·laboradores.
– Els voluntaris que havien participat en edicions anteriors del programa.

4.  Què s’imparteix?

Els sis tallers que s’han desenvolupat, revisat i testat amb alumnes són:

Administrant els teus diners (gestió dels pressupostos personals).

– Endeutar-se amb seny (productes de crèdit i com evitar el sobreendeutament).

– Inversió intel·ligent (característiques i com seleccionar productes financers d’estalvi i inversió).

– Els dubtes quotidians d’en Jaume (situacions financeres quotidianes: consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments en línia i alguna referència als tipus de canvi).

– Finances per a la vida (introducció a la planificació financera personal i a l’estalvi a llarg termini)

– (In) forma’t per decidir (algunes decisions financeres que es prenen per “inèrcia” poden ser errònies i es deuen moltes vegades a imitació, pressió de grup o simplement falta d’informació. Informant-se adequadament i fent les preguntes necessàries, es poden evitar molts errors).


5. Objectius per a  les entitats financeres:

Les entitats financeres viuen, a l’actualitat, una situació de distanciament excessiu amb la ciutadania, que alhora, és la seva clientela. Aquest programa compleix, no només un objectiu de RSC per a qualsevol entitat que s’hi involucri, sinó que, ho executa, especialment, a través de voluntaris en l’educació financera bàsica, és a dir:

– Contribueix als objectius esmentats de l’educació financera i en especial a la reducció d’incidències en l’ús de serveis financers, incentivant l’estalvi i millorant la gestió de les finances personals.

– Apropar l’activitat bancària i financera a la ciutadania i, d’aquesta manera, contribueix a la transparència i comprensió dels serveis financers, la qual cosa, s’aconsegueix amb la participació dels voluntaris en la formació a les escoles.

Complementàriament, cal assenyalar que el  programa EFEC és un projecte en la línia del PLAN de EDUCACION FINANCIERA 2013-2017 que a Espanya lideren la CNMV i el Banc d’Espanya, del qual l’exponent més públic és el programa FINANZAS para TODOS que va obrir el seu web el 2010.

Les bases conceptuals d’aquesta activitat neixen d’iniciatives internacionals, fonamentalment de l’OCDE, que ha promocionat la INTERNATIONAL NETWORK  on FINANCIAL EDUCATION (INFE) creada el 2008.  El líders del G-20 van aprovar el juny del 2010 els Principis sobre estratègies nacionals d’educació financera, document fet per l’OCDE en la línia dels treball de l’INFE.                                                               

Pel que fa a Europa,  sobre la “necessària” formació financera de la població en general i els escolars en particular hi ha un informe del Grup  d’experts de la Comissió Europea sobre educació financera del 2010 i un dictamen del Consell Econòmic i Social Europeu (2011), amb un alt protagonisme de ponents espanyols.

La metodologia emprada pel l’EFEC és la impulsada per l’Associació de Formació de Banca i Serveis Financers Europeus, EBTN, de la que l’IEF en forma part com a únic membre de l’Estat espanyol. Es basa en el fet que les persones formadores siguin voluntàries i provinguin de les mateixes entitats financeres i és una rèplica del model impulsat a Escòcia pel Chartered  Banker Institute, que coordina el projecte European Financial Education Partnership (EFEP) de la EBTN, l’expressió catalana del qual és l’EFEC.

Posició de CCOO Catalunya sobre l’educació financera a secundària

El debat sobre l’existència de l’EFEC, s’ha de resoldre amb una revisió general, la incorporació al currículum de continguts com les finances ètiques, la manera de reclamar a les entitats financeres i la protecció com a usuaris dels seus abusos, i el traspàs de la docència i la responsabilitat al professorat del Departament d’Ensenyament.

Feu clic per veure la posició de CCOO Catalunya sobre l’educació financera a secundària.