CCOO, contra la moratòria per a nous projectes d’incineració de residus aprovada pel Parlament

No justificada

Dijous passat, 5 de març, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que proposa una moratòria de caràcter urgent per a nous projectes d’incineració de residus, ja siguin urbans o industrials, mentre no s’aprova la Llei de prevenció de residus i ús eficient dels recursos. La moció també demana que la nova Llei de residus i ús eficient dels recursos (en preparació) insti a redactar un pla de tancament i desmantellament de les incineradores existents en el termini màxim d’un any.

CCOO de Catalunya volem manifestar que la moratòria demanada no està justificada, ja que existeixen en el nostre marc regulatori europeu, estatal i català els instruments suficients i específics per planificar i, alhora, endreçar les polítiques de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), de prevenció i de gestió de residus, de millora de la qualitat ambiental i promoció de l’economia circular. Són aquests instruments de planificació, que preveuen les alternatives i els impactes en la indústria i l’ocupació, així com les alternatives de gestió dels residus, els que determinen les mesures i els terminis per a la seva implementació d’acord amb els objectius i horitzons temporals establerts per les directives de la UE.

Resulta innecessari i arbitrari decretar un ajornament per a projectes d’incineració que compleixen plenament la normativa i jerarquia de tractament de residus, en aquest cas la valorització energètica, prevista en les directives de la UE i amb vigència a Catalunya. Els sindicats estem d’acord, però, de no demorar més l’aplicació de mesures legislatives que impulsin el canvi de model per evitar els residus i, per tant, la necessitat d’incinerar-los. A Catalunya disposem d’una llei de canvi climàtic, un avantprojecte de llei de transició energètica, i el Pacte nacional per a la indústria, tots instruments normatius i programàtics que, malauradament, estan patint una falta de finançament i demores en la seva tramitació, com és el cas també de la Llei de prevenció de residus de Catalunya, que ha de guiar la transició cap a un model circular en l’ús dels recursos.

Els sindicats apostem per una transició justa, que significa que al mateix temps que s’apliquen mesures per a la transició del model energètic i d’economia circular es prevegin també mesures compensatòries que evitin conseqüències negatives per a les persones treballadores o per a les comarques o interessos afectats, a fi d’evitar conflictes social i econòmics, o fins i tot conseqüències ambientals no desitjades. De fet, el concepte de transició justa forma ja part dels acords internacionals sobre el canvi climàtic, a proposta de la Confederació Sindical Internacional (CSI). La transició cap a un nou model que eviti haver de cremar residus serà justa si es fa dins de la planificació establerta i amb diàleg amb els agents socials i econòmics afectats.

Finalment, mentre anem transitant des del model productiu lineal cap a un de circular amb residu zero, caldrà no desestimar la possibilitat de valoritzar energèticament els residus abans que dipositar-los en abocador, tal com fixa la UE, perquè així s’eviten emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres impactes en el medi natural. Sobretot si es tracta d’incineració de biomassa agrícola i forestal, ajudant, alhora, a la gestió de boscos en algunes comarques de Catalunya i prevenint el risc d’incendis.

Només la planificació dins dels marcs legals existents i el diàleg amb els sectors i agents afectats podrà assegurar el trànsit cap a una economia sense residus i sense emissions contaminants, preveient, alhora, la mitigació dels seus impactes negatius en l’economia, en l’ocupació i el territori en una veritable transició justa i efectiva.