Més activitats formatives en català

A banda dels dos cursos de nivell C a Lleida i del curs de nivell C a Girona, hi ha previstes altres activitats formatives en català. En concret, un curs de nivell C a Granollers, un curs de nivell C a Mataró i un curs de nivell B a Tarragona.

Trobareu més informació de tots aquests cursos al web de la Fundació Paco Puerto.