És correcta l’expressió ‘en aquestes’ en català?

És correcta l’expressió ‘en aquestes’ en català? No

Quan es vol indicar que just en el moment concret d’una narració passa una cosa determinada, es poden fer servir els adverbis aleshores o llavors o l’expressió en aquesta avinentesa. En canvi, no són adequades les expressions en aquestes i amb aquestes.

Llavors va entrar la directora i va començar el discurs de clausura.