Tens una llista o un llistat de les persones afiliades a la nostra federació?

Tens una llista o un llistat de les persones afiliades a la nostra federació? Una llista

El full o el conjunt de fulls en què hi ha escrits noms de persones o de coses, d’adreces o d’altres indicacions, especialment ordenades de dalt a baix, reben el nom de llista. El mot llistat només és correcte per designar un ‘resultat d’operacions efectuades per un ordinador, escrit en paper per una impressora’.

A la llista de persones assistents a la jornada d’acolliment lingüístic no hi ha el nom que em comentes.